Dopłaty do samochodów elektrycznych w Polsce. Tesla nie będzie się kwalifikować?

Niepokojące informacje płyną z centrum legislacji Ministerstwa Energii. W projekcie rozporządzenia dotyczącym dopłat do samochodów elektrycznych uwzględniono uwagę o wprowadzeniu maksymalnego progu cenowego, powyżej którego dopłata nie będzie się...