Typical Range vs Projected Range vs Rated Range – jak rozumieć wskaźniki zasięgu w Tesli

W Tesla słowo „Range” (ang. zasięg) pojawia się w co najmniej pięciu różnych miejscach, z czego w co najmniej czterech towarzyszy mu jakaś liczba. Który „Range” jest realny, który...